Nghĩa của từ: personal error

* kt.
sai số đo người

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App