Nghĩa của từ: personal property

* kt.
động sản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

personal property
* danh từ
 - tài sản riêngĐộng từ BQT - Android App