Nghĩa của từ: perspective position

* hh.
vị trí phối cảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App