Nghĩa của từ: perspectivity

* hh.
phép phối cảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

perspectivity
- (hình học) phép phối cảnhĐộng từ BQT - Android App