Nghĩa của từ: perturbation mapping

* gt.
ánh xạ lệch

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App