Nghĩa của từ: perturbation theory

* gt.
lý thuyết nhiễu loạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App