Nghĩa của từ: phase distorsion

* xib.
sự méo pha

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App