Nghĩa của từ: phase inverter

*
bộ phận đảo pha, bộ phận đổi dấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App