Nghĩa của từ: photographic storage

* mt.
bộ nhớ ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App