Nghĩa của từ: pick-up

* mt.
đầu đọc

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pick-up /'pikʌp/
* danh từ
 - người quen tình cờ, người quen ngẫu nhiên
 - vật nhặt được; tin bắt được (trên làn sóng điện)
 - (thông tục), (như) pick-me-up
 - (rađiô) cái piccơp
 - cái cảm biến
 - sự tăng tốc độ
 - (thông tục) sự khá hơn (về sức khoẻ, sản xuất...)
 - sự dừng lại để nhặt hàng nhặt khách; sự nhặt hàng, sự nhặt khách (xe buýt...)
Động từ BQT - Android App