Nghĩa của từ: picture plane

* hh.
mặt phẳng ảnh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App