Nghĩa của từ: piece of money

*
đồng tiền

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App