Nghĩa của từ: piecewise

*
từng mẩu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

piecewise
- từng mẩuĐộng từ BQT - Android App