Nghĩa của từ: pilot lamp

* mt.
đèn hiệu, đèn kiểm tra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App