Nghĩa của từ: plain card

* trch.
tquân bài công khai

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plain cards /'pleinkɑ:dz/
* danh từ
 - những quân bài thường (không phải hoa chủ)
Động từ BQT - Android App