Nghĩa của từ: planar

*
phép chiếu nằm ngang; kế hoạch, phương án, phẳng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

planar
* tính từ
 - có mặt phẳng
 - hai chiềuĐộng từ BQT - Android App