Nghĩa của từ: plane of load

*
mặt phẳng tải trọng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App