Nghĩa của từ: planetary precession

* tv.
tuế sai hành tinh, sự tiến động hành tinh

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App