Nghĩa của từ: plasma

* vl.
platma

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plasma /'plæzmə/
* danh từ
 - (sinh vật học) huyết tương
 - (khoáng chất) thạch anh lục
 - (như) plasm
Động từ BQT - Android App