Nghĩa của từ: plotomat

* mt.
dụng cụ vẽ tự động các đường cong

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plotomat
- (máy tính) dụng cụ vẽ tự động các đường congĐộng từ BQT - Android App