Nghĩa của từ: plurigenus

*
đa giống

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plurigenus
- đa giốngĐộng từ BQT - Android App