Nghĩa của từ: pluriharmonic

* gt.
đa điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pluriharmonic
- (giải tích) đa điều hoàĐộng từ BQT - Android App