Nghĩa của từ: plurisubharmonic

* gt.
đa điều hòa dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

plurisubharmonic
- (giải tích) đa điều hoà dướiĐộng từ BQT - Android App