Nghĩa của từ: point at infinity

*
điểm ở vô tận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App