Nghĩa của từ: point estimation

* kt.
sự ước lượng điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App