Nghĩa của từ: point function

* gt.
hàm điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App