Nghĩa của từ: point involution

*
phép đối hợp điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App