Nghĩa của từ: point of accumulation

*
điểm tụ, điểm giới hạn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App