Nghĩa của từ: point of condensation

*
điểm động

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App