Nghĩa của từ: point of contact

*
tiếp điểm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App