Nghĩa của từ: point of convergence

*
điểm hội tụ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App