Nghĩa của từ: point of divergence

*
điểm phân kỳ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App