Nghĩa của từ: point of emanation

* top.
điểm phát xạ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App