Nghĩa của từ: point of load

*
điểm tải trọng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App