Nghĩa của từ: polar plane

* hh.
mặt phẳng cực

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App