Nghĩa của từ: polyadic relation

* log.
quan hệ nhiều nơi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App