Nghĩa của từ: polyharmonic

* gt.
đa điều hòa

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polyharmonic
- (giải tích) đa điều hoàĐộng từ BQT - Android App