Nghĩa của từ: polylogarithm

* gt.
đa lôga

Nghĩa trong từ điển StarDict:

polylogarithm
- (giải tích) đa lôgaĐộng từ BQT - Android App