Nghĩa của từ: pooling

*
sự hợp nhất, sự gộp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

pooling
- sự hợp nhất, sự gộp
 - p. of classes (thống kê) sự gộp các lớpĐộng từ BQT - Android App