Nghĩa của từ: poor contact

* mt.
công tắc xấu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App