Nghĩa của từ: positioning

* mt.
đặt vào vị trí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

positioning
- (máy tính) đặt vào vị tríĐộng từ BQT - Android App