Nghĩa của từ: positive translation

*
phép tịnh tiến dương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App