Nghĩa của từ: post factor

*
nhân tử sau (bên phải)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App