Nghĩa của từ: postulation

* log.
sự giả định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

postulation
* danh từ
 - sự thừa nhận
 - sự yêu cầu, sự đòi hỏi
 - sự bổ nhiệmĐộng từ BQT - Android App