Nghĩa của từ: potential infinity

* log.
vô hạn tiềm năng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App