Nghĩa của từ: power failure

* mt.
gián đoạn trong việc cấp năng lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App