Nghĩa của từ: power function

* tk.
hàm lực lượng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App