Nghĩa của từ: power output

*
cường độ ra, công suất ra

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App