Nghĩa của từ: preassigned

*
gán trước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

preassigned
- gán trướcĐộng từ BQT - Android App