Nghĩa của từ: precheck

*
kiểm nghiệm trước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

precheck
- kiểm nghiệm trướcĐộng từ BQT - Android App